Witamy na stronie umożliwiającej udział w głosowaniu
w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim 2021


Zasady głosowania:
  • Prawo udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Koszalina.
  • Osoba biorąca udział w głosowaniu może oddać głos na maksymalnie 3 projekty ogólnomiejskie oraz na maksymalnie jeden projekt osiedlowy z  osiedla które zamieszkuje.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: adres zamieszkania i numer PESEL, który przetwarzamy wyłącznie w celu jednoznacznej identyfikacji osób głosujących, oraz potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • W celu weryfikacji oddania głosu elektronicznego należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Z jednego numeru telefonu można zagłosować maksymalnie 3 razy.
  • Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór projektów

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz projekty Ogólnomiejskie

Wybrałeś 1 z 3 projektów

Wybrałeś:
Wybrałeś:
Wybrałeś:

Wybierz projekt Osiedlowy

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina, Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, nr tel. 0-94-348- 88-52, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.
•W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 tel. 0-94-348-88-42, e-mail: iodo@um.koszalin.pl. 
•Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z  art. 6 ust 1 lit. a RODO, na podstawie uchwały nr IV/67/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
•Dane przetwarzane są wyłącznie  w celu realizacji konsultacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego i nie będą przekazywane innym podmiotom. 
•Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane 1 rok.
•Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację konsultacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
•Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem.
•Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
•Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.
•W Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Naprawa i rozbudowa miejskiego wybiegu dla psów.
 Rekreacja

Planuje się poprawienie bezpieczeństwa oraz komfortu zwierząt korzystających z wybiegu. Zostaną wymienione furtki oraz naprawiona istniejąca siatka za pomocą leśnej. Na wybiegu zamontowane zostaną dodatkowe urządzenia do zabawy. Wybieg doposażony zostanie w ławki, śmietniki, oświetlenie i altany. Dodatkowo zostanie wydzielone miejsce dla małych psów poprzez przegrodzenie istniejącego placu.
116 000 zł
2
Nowe Miejskie Boisko Sportowe
 Sport

 Rokosowo
Celem projektu jest utworzenie boiska sportowego o wymiarach 30m x 60m z nawierzchni sztucznej, w miejscu dawnego boiska. Nowe boisko znacznie wzbogaci ofertę sportowo-rekreacyjną Miasta i pozwoli na prowadzanie treningów, zajęć sportowych, organizację zawodów, rozgrywek, imprez kulturalnych, wystaw i targów. Przy planowanym boisku znajduje się oświetlenie, duży parking, trybuny i place zabaw.
540 000 zł
3
Utwardzenie parkingu przy ulicy Jana Baczewskiego 2-4a
 Infrastruktura

 Bukowe
Projekt polega za utwardzeniu istniejącego, ale rozjeżdżonego parkingu przy ulicy Jana Baczewskiego wzdłuż bloku 2-4 a.
200 000 zł
4
"Chrońmy naszą planetę - zakup koszy do segregacji odpadów dla koszalińskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
 Inne

Celem projektu jest edukacja ekologiczna społeczności szkolnej i przedszkolnej. Ważnym argumentem przemawiającym za segregację odpadów jest ochrona środowiska naturalnego. Upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów będzie przekładała się na propagowanie konkretnych zachowań.
63 750 zł
5
Jak przeskoczyć fose?
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Śródmieście
Jak przeskoczyć fosę? Projekt dotyczy obszaru położonego w Śródmieściu Koszalina, w którym niegdyś przepływała fosa wokół murów obronnych miasta i dotyczy remontu nawierzchni chodników, wykonanie nowych chodników oraz remont schodów w Centrum miasta Koszalina.
400 000 zł
6
40 Punktów Życia - defibrylatory AED w miejscach publicznych – bezpieczniejszy Koszalin
 Inne

Rozmieszczenie 40 Punktów Życia, czyli defibrylatorów AED w miejscach publicznych dostępnych 24/7 w Koszalinie w taki sposób, aby poprawić ich dostępność oraz umożliwić świadkom zatrzymania krążenia skuteczne działanie w celu ratowania ludzkiego życia. Celem projektu jest także zwiększenie świadomości mieszkańców miasta Koszalin poprzez cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
650 000 zł
7
Budowa miejsc postojowych przy ul. Doroszewskiego
 Infrastruktura

 Tadeusza Kotarbińskiego
Wykonanie zatoczek parkingowych wzdłuż ulicy Doroszewskiego
525 000 zł
8
Zwiększenie dostępności książek w bibliotekach szkolnych na terenie miasta Koszalina
 Edukacja

Celem projektu jest zakup książek, do wszystkich publicznych szkół podstawowych w Koszalinie, w szczególności brakujących lektur, ale i nowości czytelniczych. Zwiększenie dostępności książek w szkołach jest podstawą rozwoju dzieci i młodzieży i sposobem na oderwanie od "cyfrowego świata", aby nie był ich jedynym miejscem aktywności.
300 000 zł
9
Fontanna na Skwerze PCK dla uczczenia 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Jedliny
Projekt zakłada budowę estetycznej, podświetlanej fontanny na Skwerze PCK, uporządkowanie skweru oraz założenie monitoringu.
650 000 zł
10
Zakochaj się w Wodnej Dolinie ... na nowo!
 Infrastruktura

 Rokosowo
Wodna Dolina jest obecnie obiektem często eksploatowanym przez aktywnych mieszkańców Koszalina oraz turystów i osoby odwiedzające Miasto. Projekt Zakochaj się w Wodnej Dolinie… na nowo! zakłada kompleksową modernizację wszystkich ciągów komunikacyjnych parku oraz instalację elementów infrastruktury, które w znaczny sposób wpłyną na nowoczesne, bezpieczne i i efektywne wykorzystanie obiektu.
470 000 zł
11
Budowa boiska z bieżnią okrężną 200 m
 Sport

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią okrężną na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 21 ul. Podgórna 55
650 000 zł
12
Budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków
 Infrastruktura

 Na Skarpie
Budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Kilińszczaków, działka numer 512, obręb 0015
650 000 zł
13
AED dla miasta - Defibrylator jakże ważnym urządzeniem dla wspólnego bezpieczeństwa
 Inne

zakup i umiejscowienie w miescie 10 szt urządzeń AED w dedykowanych szafkach ochronnych oraz conajmniej dwóch urzadzen treningowych do pokazywania w szkolach jak sie tym poslugiwac
50 000 zł
14
Zakup teleskopu i spektrografu do Koszalińskiego Centrum Obserwacji Słońca przy Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie
 Edukacja

Zakup kopuły oraz teleskopu wraz z kamerą i komputerem – pozwolą obserwować Słońce (zjawiska związane z aktywnością Słońca - wyrzuty koronalne materii, plamy słoneczne, inne), transmitować obserwację online oraz wykonywać wysokiej jakości zdjęcia do badań. Zakup spektrografu umożliwi obserwację widma słonecznego, wzbogaci zajęcia dydaktyczne prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym w Koszalinie.
180 000 zł
15
bezpieczne zatoczki dla pojazdów przy ul. Jabłoniowej
 Infrastruktura

 Rokosowo
proponujemy budowę dwóch zatoczek dla pojazdów rodziców odprowadzających dzieci do SP 3 oraz Przedszkola nr 34 przy ul. Jabłoniowej. Całkowita długość zatoczek to 100m, pozwoli to na jednoczesny, krótkotrwały postój dla 25 pojazdów, znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz udrożni ruch pojazdów i pieszych w okolicach Sp3 w godzinach porannych i popołudniowych.
200 000 zł
16
Książęca Polana
 Rekreacja

Budowa rodzinnego placu zabaw, położonego w historycznym miejscu dawnych umocnień miejskich. Urokliwe miejsce w otoczeniu zieleni XIX wiecznego parku, w którym występuje około 90 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, w tym wiele pomników przyrody. Plac zabaw położony w centrum miasta pomiędzy alejkami parkowymi przy ścieżce rowerowej biegnącej w stronę morza.
600 000 zł
17
Park Europejski - zielone serce północy Koszalina.
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Unii Europejskiej
Projekt zakłada zagospodarowanie terenów zielonych Parku Europejskiego na osiedlu Unii Europejskiej w Koszalinie. Prace polegać maja na uporządkowaniu i niwelacji i terenu parku, nawiezieniu humusu, zasianiu traw oraz utworzeniu łąk kwietnych, uporządkowaniu zieleni, nasadzeniu drzew i krzewów oraz zakupie ławek parkowych oraz koszy na śmieci.
650 000 zł
18
Usprawnienie komunikacji w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Przedszkola Nr 20 przy ulicy Piaskowej
 Infrastruktura

 Wspólny Dom
Projekt zakłada podniesienie bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowanie komunikacji pieszej i samochodowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego oraz Piaskowej, poprzez budowę bezpiecznego chodnika od ul. Piaskowej, prowadzącego na teren Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z ulicą oraz 17 nowych miejsc parkingowych.
560 000 zł
19
Budowa oświetlenia przy ul. Krawieckiej i Kupieckiej
 Infrastruktura

 Lubiatowo
Budowa oświetlenia na ulicach nieoświetlonych. Prowadzenie lini kablowej w ziemi i montaż szafki oświetleniowej.
195 904 zł
20
Julkowisko - największy plac zabaw w Koszalinie! Zbudowany z naturalnych materiałów, wykorzystujący ukształtowanie terenu i zawierający elementy baśni i legend o Julkach - skrzatach z Jamna
 Rekreacja

 Jamno-Łabusz
Julkowisko - największy plac zabaw dla dzieci w Koszalinie! Zbudowany z naturalnych materiałów, wykorzystujący ukształtowanie terenu i zawierający elementy baśni i legend o Julkach - dobrych skrzatach z Jamna. Zlokalizowany na terenie byłego boiska sportowego w Jamnie, o docelowej powierzchni ponad 3200 m2. W ramach projektu powstanie unikatowe miejsce, jakiego na mapie Koszalina jeszcze nie ma.
650 000 zł
21
Rozświetlony KOSZALIN
 Rekreacja

Zlokalizowana na Piknik Parku ławka w kształcie napisu "KOSZALIN" stała się jedną z wizytówek miasta. Niestety po zmorku instalacja jest niewidoczna dlatego w projeckie proponuję zainstalowanie w pełni ekologicznego oświetlenia ławki przy pomocy oświetlenia ledowego zasilanego panelem słonecznym. W ten sposób również wieczorem intalacja będzie stanowiła ciekawy obraz i zapewne obiekt wielu zdjęć
100 000 zł
Osiedle: Bukowe
1
Cyfrowe wyświetlacze prędkości
 Infrastruktura

 Bukowe
Zakup i montaż dwóch cyfrowych wyświetlaczy prędkości na Osiedlu Bukowym.
70 000 zł
2
Ekologiczne Bukowe
 Infrastruktura

 Bukowe
Projekt zakłada zakup i montaż śmietników na Osiedlu Bukowym.
30 000 zł
3
Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Bukowym
 Infrastruktura

 Bukowe
Projekt zakłada doposażenie placu zabaw mieszącego się przy ulicy Grochowskiego.
44 000 zł
Osiedle: Jamno-Łabusz
1
Rekonstrukcja zabytkowej Fisharmonii z Jamneńskiego Kościoła
 Kultura

 Jamno-Łabusz
Po zeszłorocznym remoncie kościoła został instrument, który zalegał w czeluściach strychu. Jest to piękna, przedwojenna Fisharmonia firmy Mannborg, której stan, co jest zrozumiałe, jest w tej chwili fatalny. Celem projektu jest przywrócenie mu dawnej świetności aby ten instrument był częścią wystawy o dawnych mieszkańcach naszego regionu.
11 500 zł
2
Nowa, piękna wiata przystankowa naprzeciwko sklepu na osiedlu Jamno
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Jamno-Łabusz
Wymiana starej, zniszczonej, plastikowo metalowej wiaty autobusowej na nową, stylizowaną na zabudowę w stylu muru pruskiego.
40 000 zł
3
Nowa wiata przystankowa na osiedlu Łabusz
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Jamno-Łabusz
Wymiana starej, zniszczonej, plastikowo metalowej wiaty autobusowej na nową, stylizowaną na zabudowę w stylu muru pruskiego.
50 000 zł
4
Witacze - uzupełnienie o tablice wyjazdowe z napisem "Jamno żegna, do zobaczenia!"
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Jamno-Łabusz
Uzupełnienie istniejących witaczy osiedlowych o tablice wyjazdowe z napisem "Jamno zaprasza ponownie, do zobaczenia!"
4 500 zł
5
Dni Jamna - impreza dla mieszkańców osiedla i Koszalina, połączona z koncertem oraz Wiejskimi Zawodami Rodzinnymi
 Kultura

 Jamno-Łabusz
Dni Jamna - impreza dla mieszkańców osiedla i Koszalina, połączona z koncertem oraz Wiejskimi Zawodami Rodzinnymi takimi jak dojenie krowy na czas, wyścig po jajka (dla dzieci), sianokosy i wyplatanie, wiązanie snopków, rzut kaloszem, wyścig w taczce itp. W trakcie imprezy koncerty zespołów szantowych/rockowych a wieczorem impreza integracyjna w wiejskim stylu, dla mieszkańców.
23 500 zł
6
Remont Świetlicy Osiedlowej w Jamnie
 Infrastruktura

 Jamno-Łabusz
Malowanie wnętrza sali świetlicy, wymiana kasetonów sufitowych
22 000 zł
7
Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku budynku Rady Osiedla. Wyposażenie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza.
 Infrastruktura

 Jamno-Łabusz
Klub Osiedlowy Jamno - kawiarenka osiedlowa w budynku Rady Osiedla. Przygotowanie pomieszczenia do przeniesienia wystawy urządzeń i pamiątek po dawnych mieszkańcach Jamna i Łabusza. Zakup i montaż regałów i półek na eksponaty wystawy, zakup wyposażenia takiego jak ekspres do kawy oraz meble typu stół, krzesła, sofy, elementy dekoracyjne.
11 500 zł
8
Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej
 Infrastruktura

 Jamno-Łabusz
Oświetlenie 150 metrowego odcinka ul. Widokowej od ul. Jamneńskiej
51 000 zł
Osiedle: Lechitów
1
w zdrowym ciele zdrowy duch
 Sport

 Lechitów
Na osiedlu Wenedów jest sporo placów zabaw i orlik, jednak brakuje siłowni zewnętrznej , o którą pytają mieszkańcy. Siłownia zewnętrzna od niemowlaka do seniora, od dziewczyny do mężczyzny. Na osiedlu jest sporo młodzieży, która dba o siebie , mamy także aktywnych seniorów którzy biorą czynny udział we wszelkich spotkaniach i imprezach. Dochodzą do tego najmłodsi, którzy biorą przykład ze starsz
100 000 zł
2
Remont chodnika miedzy ul. Kolejową 15-23 a ul. Kolejową 25-33 oraz ul. Kolejową 25-33 a ul. Kolejową 35-43 w Koszalinie
 Infrastruktura

 Lechitów
Remont chodnika pomiędzy blokami ulicy Kolejowej 15-23, 25-33, 35-43. Projekt zakłada rozebranie dwóch istniejących chodników, krawężnika, obrzeży oraz uzupełnienie terenu o brakujący chodnik. W miejsce starego chodnika ułożona zostanie kostka brukowa (szara i czerwona), krawężniki i obrzeża.
114 000 zł
3
"Jaś i Małgosia" - plac do jazdy na rolkach i hulajnogach dla dzieci osiedla Lechitów w Koszalinie
 Sport

 Lechitów
Budowa placu do jazdy na rolkach i hulajnogach dla dzieci. Kształt placu cyfra zero lub ósemka. podłoże placu wykonane ze specjalnej nawierzchni ( dobrej jakości asfalt)
114 000 zł
4
Remont chodnika ul. Poprzeczna 6F-6G w Koszalinie
 Infrastruktura

 Lechitów
Remont chodnika wzdłuż ul. Poprzecznej 6F-6G. Projekt zakłada rozebranie istniejącego chodnika, krawężników i obrzeża. Ułożona zostanie kostka brukowa (szara i czerwona), krawężniki i obrzeża. Nawierzchnia chodnika będzie odpowiednio utwardzona.
114 000 zł
Osiedle: Melchiora Wańkowicza
1
Dokończenie zagospodarowania terenu w pobliżu placu zabaw Wulkan
 Rekreacja

 Melchiora Wańkowicza
Projekt zakłada zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zamontowanie stojaka na rowery
109 332,15 zł
2
Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II 27.
 Infrastruktura

 Melchiora Wańkowicza
Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Jana Pawła II 27 oraz w przypadku oszczędności w budżecie projektu - przebudowa chodnika wzdłuż miejsc postojowych
114 000 zł
Osiedle: Raduszka
1
Wykonanie nawierzchni na ulicy Goździków
 Infrastruktura

 Raduszka
Projekt polega na ułożeniu płyt "jumbo" na całej nieutwardzonej długości ulicy Goździków od miejsca połączenia z istniejącymi drogowymi płytami betonowymi do skrzyżowania z ulicą Magnolii na długości ok. 600 m.
114 000 zł
2
budowa drogi z płyt jomb na ul. Rumianków
 Infrastruktura

 Raduszka
budowa około 150 m drogi z płyt jomb ułożonych pasowo, inwestycja ma na celu ucywilizowanie życia obecnych i przyszłych mieszkańców
114 000 zł
Osiedle: Rokosowo
1
Ogród zabaw dla dzieci
 Edukacja

 Rokosowo
Projekt zostanie zrealizowany na osiedlu Rokosowo, przy ul. Bema 9. Miejsce, które jest dostępne dla bardzo dużej grupy dzieci. Został zaplanowany w miejscu, gdzie dookoła nie ma żadnego takiego miejsca dla najmłodszej społeczności osiedla. Poza "Misiową doliną", która dostosowana jest zarówno dla dzieci jak i młodzieży, nie ma w okolicy żadnego placu zabaw skierowanego tylko dla dzieci.
110 100 zł
2
„Misiowa Dolina” - doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz modernizacja siłowni zewnętrznej dla młodzieży i dorosłych
 Infrastruktura

 Rokosowo
Celem projektu jest wyposażenie placu zabaw Misiowa Dolina o dodatkową huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz o najnowocześniejsze urządzenia siłowe z regulacją obciążenia przy pomocy pokrętła. Będą to pierwsze tego typu urządzenia w Koszalinie. Regulacja umożliwia dostosowanie urządzenia niezależnie od wieku (młodzież, seniorzy). Urządzenia fitness to poprawa:kondycji fizycznej,wydolności serca i płuc.
77 800 zł
Osiedle: Śródmieście
1
Remont chodnika przy budynku od strony podwórza Konstytucji 3go Maja 11,13
 Infrastruktura

 Śródmieście
Remont chodnika wzdłuż budynku Konstytucji 3go Maja 11,13 od strony podwórza wraz z dojściem do śmietnika.
60 000 zł
2
Rewitalizacja podwórka-ul. Zawiszy Czarnego nr 6, 8, 10 i Młyńska 17 - dokończenie projektu z 2019r.
 Infrastruktura

 Śródmieście
Dokończenie prac w części - odwodnienie terenu. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów. Wyrównanie terenu zniszczonego przy budowie budynku mieszkalnego (ul. Marii Ludwiki).
114 000 zł
3
Osiedlowy zawrót głowy - czyli miejsce dające trochę radości naszej ulicy i okolicy.
 Rekreacja

 Śródmieście
Projekt zakłada stworzenie bezpiecznego terenu do zabawy i rekreacji poprzez aktywność ruchową, w skład którego wejdą miniboisko do piłki nożnej oraz zewnętrzny zestaw sprawnościowy (gimnastyczny), uzupełnione o ławki i  stanowisko plenerowe do gry w szachy. Miejsjsce to będzie pełniło funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.
114 000 zł
Osiedle: Tysiąclecia
1
wymiana chodnika
 Infrastruktura

 Tysiąclecia
wymiana chodnika w ciągu komunikacyjnym przy ulicy 9-33
97 200 zł
2
Miejsca postojowe, doposażenie placu zabaw i siłowni na ul.Bałtyckiej.Rozbudowa monitoringu.
 Estetyka i poprawa wyglądu miasta (dzielnicy)

 Tysiąclecia
Wytyczenie zatoczek postojowych przy budynku Bałtycka 9-33,wytyczenie miejsc parkingowych, ogrodzenie siłowni, doposażenie placu zabaw,nawierzchnia tartanowa placu zabaw, rozbudowa systemu monitoringu,2 lampy solarne na placu zabaw,2 nowe śmietniki.
114 000 zł
Osiedle: Wspólny Dom
1
Połączenie drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy A. Zientarskiego z ul. Traugutta
 Infrastruktura

 Wspólny Dom
Droga dla pieszych i rowerów dł. 14,50 m, szerokość drogi 4,5 m to 65,25 m2. My mieszkańcy ul. A. Zientarskiego prosimy o dokończenie drogi dla pieszych i rowerów i połączenie jej z ul. Traugutta. Nie musielibyśmy chodzić po trawnikach. DO niedawna korzystaliśmy z prywatnej drogi sklepu Bodzio. teraz ta droga zagrodzona jest łańcuchami.
114 000 zł
2
Wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem oraz pasa zieleni
 Infrastruktura

 Wspólny Dom
Wykonanie utwardzenia podwórza wraz z odwodnieniem oraz pasa zieleni
114 000 zł
3
ZIELONE BOISKO - WSPÓLNY DOM
 Sport

 Wspólny Dom
Projekt obejmuje stworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców osiedla „ Wspólny dom”z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną i koszykówkę.
110 000 zł

Brak projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko trzy kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.