projekt nr 3

3. Park na Rokosowie - bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta


Lokalizacja projektu

Park na Rokosowie, obręb 31, dz. 603/3

Skrócony opis

Zamontowanie oświetlenia zapewni poczucie bezpieczeństwa spacerujących ludzi, a wykonanie głównej alei poprawi estetykę parku. Park zostanie wyposażony w elementy małej architektury. Należy zadbać o zwierzęta (ptaki, wiewiórki), poprzez montaż budek i karmników. Pojawią się również nowe nasadzenia drzew.

Opis projektu

Latarnie parkowe
Latem park tętni życiem do późnych godzin, a jesienią i zimą jest niedostępny po zmierzchu. W ramach projektu należy zamontować oświetlenie przy głównej alei parku oraz tam, gdzie jest zgłaszana taka potrzeba przez mieszkańców.

Aleja parkowa / Mała architektura
Modernizacja głównej alei spacerowej wpłynie pozytywnie na odbiór estetyczny parku. Umieszczenie w przestrzeni parku różnych elementów małej architektury zapewni ład i porządek.

Nasadzenia drzew
Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku w którym żyjemy, ponieważ pochłaniają CO2, stanowią środowisko życia dla zwierząt. Projekt przewiduje uzupełnienie roślinności o gatunki, współgrające z istniejącymi na tym terenie, np. dęby, buki.

Budki / Karmniki
Projekt zakłada montaż budek dla wiewiórek, budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków zamieszkujących teren parkowy oraz ostoi dla pożytecznych jeży. W ten sposób stworzymy dobre warunki do życia dla wiewiórek w parku. Wzbogacimy skrzydlatą faunę o pożyteczne ptaki zwalczające uciążliwe owady oraz zadbamy o jeże w okresie jesiennym i zimowym. Trzeba również postawić karmniki przeznaczone do wykładnia ziaren dla ptaków w okresie zimowym, tak aby mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci mogli dokarmiać i obserwować ich zachowanie. W związku z tym ta część projektu powinna być realizowana pod okiem ornitologa.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki