projekt nr 2

2. DODAJMY BLASKU UL.KRAWIECKIEJ I UL. KUPIECKIEJ NA OSIEDLU LUBIATOWO


Lokalizacja projektu

ul.Kupiecka,ul.Krawiecka   dz 453,449,529/2,480/5,530/15,523/6,481/4 obręb 44

Skrócony opis

Oświetlenie ul.Krawieckiej,ul.Kupieckiej ma długość 730m przy głównej drodze ul.Krawieckiej, ul.Kupieckiej. Aktualnie po zmroku nie ma możliwości spacerowania,zabaw dzieci. Osiedle po zmroku staje się nieużyteczne i sprawia wrażenie niebezpiecznego miejsca przez co coraz mniej ludzi korzysta z uroków osiedla.

Opis projektu

Ulica Krawiecka, ul. Kupiecka obecnie jest bez oświetlenia, bez dróg i chodników. Montaż 23 lamp oświetleniowych doświetli w bardzo dużym stopniu niedoświetlone osiedle. Ze względu na zamocowanie opraw LED zużycie energii elektrycznej będzie znikome. Lokalizacja lamp oświetleniowych kompletnych zlokalizowana zostanie zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną przez ZDiT w Koszalinie. Dodatkowo zostanie ułożona linia kablowa na odcinku 730 metrów,zamontowana szafka oświetleniowa.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1energia elektryczna miesięcznie420 zł
2utrzymanie oświetlenia po 5 latach1 000 zł
Łącznie: 1 420 zł