projekt nr 2

2. Oświetlenie ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego


Lokalizacja projektu

Pas drogowy ul. Dębowej

Skrócony opis

Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację lamp zewnętrznych oraz ulepszenie infrastruktury ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego.

Opis projektu

W ramach projektu ma zostać zrealizowana dokumentacja projektowa, zakup dwunastu lamp, przygotowanie terenu pod montaż lamp oraz montaż lamp.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach