projekt nr 1

1. Unii Europejskie przyjazne dla czworonogów - doposażenie wybiegu dla psów na terenie Unii Europejskiej


Lokalizacja projektu

Realizacja II etapu projektu na działce nr 5/3 obręb 12. Doposażenie psiego wybiegu w ramach zaprojektowanego projektu w 2021 roku - Koszaliński Budżet Obywatelski 2021 r.

Skrócony opis

Stworzenie miejsca, gdzie w zgodzie z przepisami można swobodnie wypuszczać psy sprawując jednocześnie nad nimi właściwą opiekę, kształtowanie wśród właścicieli psów właściwych postaw w związku z opieką nad psami oraz realizowanie obowiązków porządkowych.

Opis projektu

W ramach pierwszego etapu w 2021 roku w ramach projektu KBO środki w ramach projektu osiedlowego pokryły koszty za wykonanie: ogrodzenia, uporządkowanie terenu,  projektu technicznego, zamontowano dwie ławki i dwa kosze oraz regulamin terenu. W drugim etapie w ramach realizacji zadania zaprojektowano do wykonania doświetlenie terenu za pomocą lamp solarno - hybrydowych, osiem ławek, kosze, poidło, oraz elementy małej psiej architektury tkj. kładki, slalom, labirynt, obręcz, szałas, tuba. II etap realizacji zadania zakończy opracowany projekt techniczny w 2021 roku.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie porzadku i czystości - opróżnianie koszy i uzupełnienie woreczków przez 12 miesięcy 800 zł
2Koszenie trawnika 6 miesięcy w roku 309 zł
3Prace konserwacyjne 1 800 zł
Łącznie: 2 909 zł