projekt nr 2

2. nasz wspólny park


Lokalizacja projektu

Koszalin, ul. Struga 5. Filia nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Działka nr 64

Skrócony opis

W ramach projektu zrewitalizujemy teren wokół Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Stworzymy ogród, który stanie się ogólnodostępnym miejscem wypoczynku, wydarzeń kulturalnych. Projekt pogłębi integrację w obrębie społeczności lokalnej i spowoduje wzrost jej zaangażowania w proces kształtowania najbliższego otoczenia. Ogród dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców Koszalina.

Opis projektu

Projekt ma doprowadzić do rewitalizacji terenu zielonego wokół Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, w wyniku czego powstanie park kieszonkowy z ogrodem społecznym. W ramach projektu planujemy "zreanimować" istniejący trawnik, czyli podsypać nowa ziemię i wysiać trawę a na jego części łąkę kwietną, postawić hotelik dla owadów, pojniki dla zwierząt (owady, ptaki, psy, koty, jeże). Zakupimy ławki, które będą otaczały wierzbę płaczącą, leżaki i stoliki składane. Zainstalowane zostaną kosze na śmieci (osobne na odchody psów i do selektywnego wyrzucania śmieci). Dodatkowo chcemy  wykonać i zamontować stelaż z obręczą zbierającą gałęzie wierzby płaczącej a w środku tej dekoracji umieścić źródło światła (projekt w załączniku).  Poza tym planujemy zakup  i nasadzenia krzewów owocowych (np.: berberysy, dzikie róże, irgi, ligustr pospolity, mahonia pospolita, rokitnik wąskolistny), których owoce staną się pokarmem dla ptaków, a odbiorcy projektu zyskają dzięki temu „śpiewające żywopłoty”.                   W części rekreacyjnej powstałoby miejsce zabaw dla dzieci. Bardzo zależy nam na zlikwidowaniu placu, na którym  w chwili obecnej jest zniszczony asfalt, w to miejsce miałby być wysypany piasek, który latem pełniłby funkcję małej plaży. Planujemy również wymianę starych, popękanych chodników na nowe płyty chodnikowe. Chcielibyśmy również zainstalować kilka podwyższonych grządek w skrzyniach, aby mieszkańcy mogli uprawiać w nich warzywa. Przewidujemy również, udział społeczności w tworzeniu i pielęgnowaniu parku poprzez nasadzenia kwiatów, roślin               i krzewów z własnych balkonów czy działek. To poprawi wygląd i kondycję ogrodu, zacieśni więzi międzyludzkie oraz wpłynie na wzrost wiedzy przyrodniczej. Ostatnim elementem projektu będzie powstanie muralu przyrodniczego na bryle śmietnika i we wnęce budynku biblioteki co niewątpliwie podniesie walory estetyczne tego miejsca. Dzięki tym działaniom powstanie przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna,  a odbiorcy zyskają wiedzę ekologiczną i nabiorą przekonania, że mają realny wpływ na miejsce zamieszkania. Miejsce to będzie pełniło również funkcję czytelni biblioteczną i miejsca wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę, będącą gospodarzem terenu. W związku z tym planujemy zakup 50 nowości książkowych z zakresu ogrodnictwa ekologii, przyrody.
Promocja będzie przebiegać w lokalnych mediach – prasie, radio i telewizji kablowej przy współpracy z miejscowymi dziennikarzami. Ponadto zostanie przeprowadzona akcja informacyjna skierowana bezpośrednio do mieszkańców i mieszkanek oraz czytelników i czytelniczek biblioteki - ogłoszenia                   i ulotki w klatkach schodowych na osiedlu Nasz Dom i  w  bibliotece wyjaśniające i opisujące projekt. O wszelkich działaniach będziemy informować na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz fanpage’u. Działania promocyjne będą zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach