projekt nr 22

22. Ścieżka piesza wzdłuż Dzierżęncinki.


Lokalizacja projektu

Lokalizacja projektu: Obręb 4: działka 15/35, 15/29, 15/32 (lub sąsiednie), 12; obręb 11: działka 7/4;

Skrócony opis

Chciałbym zaproponować realizację ścieżki pieszej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej. Od końca ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Duńskiej, między mostkami. Miejsce to jest często używane przez spacerowiczów, a brakuje tam bezpiecznej ścieżki dla pieszych. Dokładną lokalizację wskazano na mapie.

Opis projektu

W ramach projektu powinna zostać wybudowana ścieżka piesza z płyt, bądź polbruku o długości około 650 m i szerokości około 1m. W ciągu tej ścieżki powinny znaleźć się także ławki oraz śmietniki.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach