projekt nr 4

4. UTWARDZENIE NAWIERZCHNI NA ULICY ZBOŻOWEJ


Lokalizacja projektu

UL. ZBOŻOWA W KOSZALINIE, obręb 49, pas drogowy 56/2

Skrócony opis

Projekt polega na ułożeniu (na obecnie nieutwardzonej powierzchni) płyt  "jumbo" wraz z uzupełniem kruszywem na ulicy Zbożowej - od wjazdu z ul. Połczyńskiej do skrzyżowania z ul. Jęczmienną, tj. długości ok. 600 metrów,

Opis projektu

Ulica Zbożowa posiada nawierzchnię  ziemną, w której głównie pod wpływem opadów atmosferycznych tworzą się dziury i wyboje, co w znacznym stopniu uniemożliwia przejazd, szczególnie samochodom osobowym, a także bepieczne poruszanie się po drodze pieszym. Wyrównywanie nawierzchni przez ZDiT odbywa się z reguły dwa razy w roku, ale często wkrótce po wykonanym wyrównywania występują opady i bardzo szybko powstają nowe dziury. Ponadto droga jest rozjeżdżana przez cięższe samochody – śmieciarki. Stan drogi po opadach utrudnia dotarcie do posesji nawet przy małej prędkości i stwarza ryzyko upadku pieszych oraz uszkodzenia pojazdów. Wykonanie utwardzonej powierzchni zwiększy bezpieczeństwo pieszych  oraz ruchu pojazdów . Ponadto dla  mieszkańców nie bez znaczenia  pozostaje zapewnienie możliwości sprawnego dojazd do ich domów służbom ratowniczym m.in. pogotowia czy też straży pożarnej.
Projekt obejmuje:
wykonanie podbudowy pod planowaną nawierzchnię,
ułożenie dwóch pasów z płyt "yomb" (jumbo) typu ciężkiego o  wymiarach 100x75x12,5 cm położonych wzdłuż,
wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami i wzdłuż ich brzegów kruszywem.
Planowana szerokość nawierzchni to 3,5 m, z czego 1,5 m  stanowią płyty yomb (2 x 75 cm), pozostałą część, tj. 2 m stanowi kruszywo. Koszt  1 mb planowanej drogi to koszt dwóch płyt typu ciężkiego yomb oraz  ok. 0,1 m3  kruszywa  plus wykonawstwo. Ulica Zbożowa jest raczej na całej długości, co nie powinno sprawiać specjalnych utrudnień dla wykonawcy robót, a co za tym idzie nie powinno wystąpić  niespodziewane zwiększenie kosztów. Koszt brutto wykonania 1mb utwardzenia w tej technologii 120000/600 = 200 zł/mb.
W celu obniżenia kosztów możliwe jest użycie płyt yomb pochodzących z demontażu lecz w dobrym stanie technicznym.
Możliwe jest w przypadku zmian cen kosztów materiałów przyjętych do kalkulacji  wykonanie odcinka "krótszego" niż 600 m utwardzenia, zakładając jednak, że początek będzie zawsze w tym samym punkcie, tj. od wjazdu od ul. Połczyńskiej i będzie przebiegał jak najdalej w kierunku ulicy Pszenicznej.
Projekt nie będzie generował dodatkowych kosztów utrzymania, lecz spowoduje ich zmniejszenie, nie trzeba będzie reperować nawierzchni jak do tej pory, tj. dwa razy w roku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach