projekt nr 6

6. Rewitalizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 7 im Bronisława Bukowskiego w Koszalinie ul. Orląt Lwowskich 18


Lokalizacja projektu

Orląt Lwowskich 18, 75-522 Koszalin
Obręb 19, działka 24/1

Skrócony opis

Projekt będzie polegał na rewitalizacji boiska szkolnego. Inwestycja przyczyni się do poszerzenia oferty sportowo - rekreacyjnej Miasta Koszalin. Zapewni także bezpieczeństwo użytkowania i poprawi estetykę i wizerunek szkoły. Nowoczesne boisko ma także zachęcać mieszkańców Koszalina do podjęcia aktywności fizycznej.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 o wymiarach 25 x 50 metrów w celu zwiększenia potencjału sportowego szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Koszalin. Projekt obejmuje:
- położenie tartanowej nawierzchni boiska do gier zespołowych - z uwzględnieniem infrastruktury do trenowania lekkoatletyki (pchnięcie kulą, skok w dal)
- instalację piłkołapów od strony ulicy i działek - przebudowę trybun
- zakup nowych bramek, koszy i słupków do piłki siatkowej, siatki.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Czyszczenie i naprawa (2 razy w roku) 5 000 zł
2Przegląd techniczny1 000 zł
Łącznie: 6 000 zł