projekt nr 1

1. Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II 2c-4; dz. 15/24 obr. 16


Lokalizacja projektu

DZIAŁKA NR 15/24 Obr. 16 ,ulica Jana Pawła II 2c-4

Skrócony opis

Remont chodnika będącego jednym z głównych ciągów komunikacyjnych przy budynkach wysokich J.Pawła II 2-2c, 8-8c, Śniadeckich 1-1g oraz pawilonów handlowo-usługowych przy ulicy Jana Pawła II 4-4a.
Remont obejmuje demontaż zniszczonych płytek i obrzeży, wykonanie nowego chodnika łączącego się z wyremontowanym ciągiem pieszym przy ulicy J.Pawła II 8c do Śniadeckich 5 oraz ustawienie koszy na śmieci.

Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika w ciągu komunikacyjnym przy ulicy Jana Pawła II 2C-4.
Remont obejmuje:
- rozbiórkę  starego chodnika z elementów betonowych,
- ułożenie obrzeży chodnikowych i nowej nawierzchni na podbudowie.
  Zakłada się wykonanie chodnika na podbudowie z uwagi na to, że chodnik zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynków wysokich, do których musi być
  możliwość dojazdu dla ciężkich pojazdów służb ratunkowych.
   Przyjęto, że chodnik wykonany zostanie z płytek betonowych płukanych 35x35 cm nawiązując się do wykonanej już nawierzchni deptaka przy ulicy Jana
   Pawła II 8c do  Śniadeckich 5.
- wykonanie nowego odwodnienia działki;
- renowację terenów zielonych;
- ustawienie elementów małej architektury- koszy na śmieci na słupku.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach