projekt nr 18

18. Darmowa kastracja i czipowanie zwierząt właścicielskich


Lokalizacja projektu

Miasto Koszalin

Skrócony opis

Mieszkańcy Koszalina - właściciele psów i kotów - będą mogli skorzystać z darmowych zabiegów kastracji i czipowania swoich zwierząt.Program ma na celu zmniejszenie liczby bezdomnych, porzucanych i zagubionych zwierząt w naszym mieście. Kastracje zwierząt domowych oraz ich czipowanie to jedyna skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt.

Opis projektu

Właściciele psów i kotów (zarówno samic jak i samców) będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu kastracji oraz czipowania.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 4 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Koszt zabiegu obejmuje:
- wizytę kwalifikującą (w tym badanie krwi przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki),
- wykonanie standardowego zabiegu kastracji,
- czipowanie,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy,
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów (leki przeciwbólowe, antybiotyki),
- wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Zwierzęta nie oznaczone elektronicznie czipem zostaną obowiązkowo oznaczone w ten sposób i wpisane w ewidencje.
Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz przygotowane do zabiegu zgodnie z zaleceniem weterynarza.

Zabieg kastracji polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także macicy u samic. Zabieg jest bezpieczniejszy dla zwierząt niż podawanie antykoncepcyjnych środków hormonalnych mających niepożądane działania uboczne.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki