projekt nr 2

2. Rewitalizacja podwórka przy ul. Zawiszy Czarnego Nr 6,8,10, Młyńska 17 i Marii Ludwiki. Dokończenie inwestycji z 2019 r.


Lokalizacja projektu

Rewitalizacja podwórka - Budżet Obywatelski - inwestycja z 2019 r. Dokończenie rozpoczętej inwestycji
działka 243/7 obręb 0020

Skrócony opis

Dokończenie inwestycji w zakresie:
- utwardzenia terenu z odwodnieniem,
- wyznaczenie miejsc parkingowych.

Opis projektu

Dokończenie robót inwestycyjnych rozpoczętych w 2019 r. Zakres robót to: odwodnienie terenu, wyrównanie terenu pod miejsca parkingowe (ok. 45 miejsc parking). Na zrealizowanie projektu z 2019 r. zabrakło środków finansowych tj. około 170 tys. złotych. Koszt inwestycji  - załącznik pisma ZBM z 2019 r.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach