projekt nr 17

17. Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei 2022


Lokalizacja projektu

Lokal w centrum Koszalina - powierzchnia min. 100m² (przykładowe miejsce – ul. Andersa 26, w którym obecnie można wynająć 120m² powierzchni)

Skrócony opis

Inkubator to miejsce, w którym każda młoda osoba mogłaby aktywnie, swobodnie, twórczo spędzić czas wolny, uwzględniając przy tym osobiste preferencje, potrzeby i zainteresowania. Przestrzeń nieustannie tętniłaby życiem, dzięki licznym wydarzeniom o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, społecznym. Priorytet stanowiłaby możliwość rozwoju osobistego, wymiany zdań oraz realizacji pomysłów, projektów.

Opis projektu

„Koszaliński Inkubator Młodzieżowych Idei” to lokal umiejscowiony w centrum Koszalina, gwarantujący uczniom i studentom możliwość pozaszkolnych (zarówno popołudniowych, jak i wieczornych) spotkań uwzględniających realizację ich pomysłów, zainteresowań, potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, społecznych i nie tylko.

Działalność Inkubatora nie jest oparta na jakimkolwiek grafiku, tworząc tym samym obszar swobody, spontaniczności obejmującej różnorodne dziedziny aktywności, które są bliskie młodym ludziom. Każda osoba staje się jednocześnie w ten sposób gospodarzem opisywanej przestrzeni. Wspólne zaangażowanie w rówieśniczym, pełnym energii gronie skutkowałoby nieustannym entuzjazmem, zapałem do podejmowania dalszego działania i rozwoju, dzięki m.in. organizowanym koncertom, wernisażom, wieczorkom poetyckim, debatom, cyklom spotkań/wykładów z ciekawymi ludźmi (osobami z licznymi sukcesami, znanymi i inspirującymi dla młodzieży), które mogą być pomocne w obieraniu przyszłej ścieżki zawodowej, poszerzaniu zainteresowań, zwiększeniu wiedzy, ogólnej i specjalistycznej czy wieczorkom filmowym, wraz z młodzieżowym DKF, podczas których można byłoby zobaczyć filmy ciekawe w oczach młodych ludzi, zachęcające do swobodnej dyskusji, wymiany poglądów (np. średnio raz w tygodniu). Funkcjonowałby punkt wymiany rzeczy, np. książek, upowszechniający ekologiczną praktykę nadawania nowego życia nieużywanym przedmiotom, które dla kogoś innego mogą zdobyć niepowtarzalną wartość. W "pokoju pasji kulturalnych" będzie się działo wszystko, co pozwoli wyżyć się artystycznie, urzeczywistnić swoje wizje (plastyczne, muzyczne itp.).

Istotne jest również stworzenie środowiska odpowiedniego do nauki, odrabiania lekcji, czytania czy odpoczynku.

Poza rówieśniczą integracją młodzieży, projekt obejmowałby „ponadpokoleniową współpracę” uwzględniającą np. spotkania z seniorami.

Wyposażenie Inkubatora składałoby się z m.in.: rzutnika multimedialnego, laptopa, sprzętu muzycznego (m.in.: pianino, nagłośnienie), książek, mebli, podstawowego wyposażenia kuchennego (np. czajnik, płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, naczynia).

W ramach Inkubatora istnieje konieczność zatrudnienia animatora (sprawującego opiekę nad funkcjonowaniem obiektu w godzinach otwarcia, np. 14:00 – 22:00),  przystosowania oraz zaopatrzenia lokalu w materiały niezbędne do codziennej działalności (artykuły papiernicze itp.), a także pokrycia kosztów utrzymania (rachunki za media itp.). Projekt zakłada również prace remontowe/adaptacyjne obiektu do potrzeb Inkubatora.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach