projekt nr 21

21. Koszaliński kurant - symbol, kultura, komunikacja społeczna


Kurant może być skonstruowany w formie pięter dzwonów.

Lokalizacja projektu

"Koszaliński kurant" zostałby zainstalowany na budynku (dachu) Filharmonii Koszalińskiej, będącej własnością Miasta Koszalin.

Skrócony opis

Kurant to monumentalny instrument, składający się z kilkunastu dzwonów, który potrafi wygrywać różne melodie. Umiejscowiony na filharmonii, poprzez melodie-symbole, informowałby o zbliżających się koncertach, ważnych wydarzeniach społecznych i dawałby samodzielne koncerty w Parku Książąt Pomorskich. Z takim zastosowaniem będzie jedynym w Europie i przez to rozpoznawalnym symbolem i dumą Miasta.  

Opis projektu

W ramach projektu zostanie dokonany zakup kuranta w skład, którego wchodzi  ok. 18 sztuk chromatycznie strojonych dzwonów (tzw. zestaw carillonowy), konstrukcja mocująca dzwony oraz oprogramowanie do planowania czasu emisji i wprowadzania nowych melodii. Całość ważąca ok. 900 kg znalazłaby się na dachu Filharmonii Koszalińskiej. W opinii projektanta obiektu - Jacka Bułata z poznańskiego biura projektowego, istnieje techniczna możliwość zamontowania takiego instrumentu w proponowanym miejscu, pod warunkiem współpracy ze specjalistą od konstrukcji budowlanych. Stąd konieczność zlecenie dokumentacji projektowej, która ostatecznie określi formę kuranta, uwzględniającą uwarunkowania konstrukcyjne i budowlane. (Nie ma jednej obowiązującej formy tego typu projektów; zawsze są to indywidualne rozwiązania). W realizację projektu włączony jest także montaż przez producenta kuranta. Realizacja zamówienia zajmuje ok. 7 miesięcy. Zestawienie powyższej liczby dzwonów, obejmujących półtorej oktawy chromatycznie uporządkowanych tonów, pozwoli programować i realizować niemalże każdą znaną melodię. Podmiotem zobowiązanym nad bieżącą obsługą artystyczną i techniczną kuranta byłaby Filharmonia Koszalińska, która w tym zakresie posiada odpowiednie kompetencje i siedzibę zlokalizowaną w samym centrum Miasta, co jest bardzo istotne. Korzystanie z kuranta, co do zasady, raczej ograniczone byłoby do godzin dziennych, tak aby nie zakłócać pory odpoczynku osób zamieszkujących w jego pobliżu.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki