projekt nr 2

2. Misiowa strefa sensoryczna integrująca wszystkie zmysły na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka


Lokalizacja projektu

Na terenie Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka przy Rzemieślniczej 6 w Koszalinie

Skrócony opis

Doposażenie ogrodu przedszkolnego w obrębie przedszkola w celu stworzenia strefy sensorycznej pobudzającej dzieci do kreatywnej zabawy i rozwoju wszystkich zmysłów.

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej, polegającej na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony do
stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych sprzyjających rozwojowi dziecka. Wzmacnianie roli integracji sensorycznej jest nie do
przecenienia. Zadaniem dorosłych jest stwarzanie maksymalnej ilości sytuacji wpływających na rozwój sensoryczny dzieci. Istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci
w wieku do 7 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Misiowa
strefa sensoryczna” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, może przyczyniać się do rozwoju psychicznego i fizycznego małych dzieci. Budowa różnorodnych
urządzeń na terenie ogrodu oraz późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny polegający na różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie
zmysły. Umiejscowienie pomysłu, w warunkach naturalnych, w ogrodzie przedszkolnym, będzie  kolejnym pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci.
Projekt zakłada doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 10 im. Misia Uszatka na terenie osiedla Nowobramskie zapewniające stymulację małej motoryki i sensoryki.
Plac zabaw może stać się niezapomnianą przygodą dla całej rodziny wyposażony w sprzęty sensoryczne. Planuje się zakup i montaż urządzeń rozwijających małą motorykę,
kreatywność, samodzielność, m.in. eko-kuchnię, panel sensoryczny, ścianę do malowania i inne.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach