projekt nr 2

2. MODERNIZACJA DRÓG OSIEDLOWYCH: FARMERSKIEJ I WIEJSKIEJ


Lokalizacja projektu

ULICE FARMERSKA, WIEJSKA.

Skrócony opis

1. POŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH.

Opis projektu

1. POŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH OD ULICY STAROWIEJSKIEJ DO KOŃCA ULICY FARMERSKIEJ (OBOK OGRODNICTWA).
2. POŁOŻENIE PŁYT BETONOWYCH OD ULICY FARMERSKIEJ DO KOŃCA ULICY WIEJSKIEJ.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach