projekt nr 3

3. Oświetlenie ul. Jamneńskiej od ul. Widokowej do ul. Wodnika oraz ul. Gradowej do osiedla Norweskiego. Zakup i montaż ok. 20 latarni ulicznych.


Lokalizacja projektu

ul. Jamneńska na Osiedlu Jamno-Łabusz

Skrócony opis

Oświetlenie ul. Jamneńskiej od ul. Widokowej do ul. Wodnika oraz ul. Gradowej do osiedla Norweskiego. Zakup i montaż ok. 20 latarni ulicznych.

Opis projektu

Nowe oświetlenie na ul. Jamneńskiej od skrzyżowania z ul. Widokową aż do ul. Wodnika oraz ul. Gradowej do osiedla Norweskiego. ENERGA Operator w najbliższym czasie planuje likwidację linii napowietrznej wraz z oświetleniem w tej części Jamna. Miasto Koszalin na tę chwilę nie zabezpieczyło środków na budowę nowego oświetlenia, co oznacza, że jedna z głównych dróg naszego osiedla może niebawem zostać pozbawiona latarni a co za tym idzie bezpiecznej możliwości poruszania się, szczególnie niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Ta część osiedla jest jedną z prężniej rozwijających się, powstają nowe domy i mieszkańców będzie przybywać. Na oświetlenie ul. Jamneńskiej i Gradowej mieszkańcy czekają od kilkunastu lat.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki

Ul. Jamneńska