projekt nr 4

4. Wykonanie instalacji oświetleniowej przed i wokół Klubu Zacisze.


Lokalizacja projektu

Koszalin Ruszczyca 14

Skrócony opis

Celem jest wykonanie nowej instalacji oświetleniowej dla terenu przed i wokół Klubu Zacisze ul.Ruszczyca 14, cały teren od ul.Zwycięstwa do Klubu. Instalacja jest elementem realizowanego od 2019r zadania inwestycyjnego pt." Zagospodarowanie terenu przed i wokół Klubu Zacisze"

Opis projektu

W ramach zadania ma być wykonany demontaż starego oświetlenia, wykonanie okablowania dla nowych lamp, montaż szaf oświetleniowych i pomiarowych, montaż nowych lamp, wykonanie pomiarów. Na planowane prace wykonany jest projekt instalacji elektrycznej z kosztorysem. Prace elektryczne są jednym z elementów całego projektu inwestycyjnego pt. " Zagospodarowanie terenu przed i wokół Klubu Zacisze". Realizatorem zadania rozpoczętego w 2019r jest Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach