projekt nr 24

24. 350 metrów ratujących życie


stan drogi

Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest na działce nr 25/48 obręb 7. W planie zagospodarowania (Uchwała Nr XXVII/291/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2008 r.) teren oznaczony 50 KDL z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną lokalnej klasy techniczno – użytkowej i powiatowej kategorii administracyjnej.
---
https://www.facebook.com/Droga-Do-Koszalina-102825104910322

Skrócony opis

Projekt polega na budowie z płyt drogowych ciągu pieszego, rowerowego i jezdnego na odcinku 350 metrów w zapomnianej, gospodarczej części miasta, na granicy Koszalina i Starych Bielic, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi.
Jednocześnie niskim nakładem kosztów i pracy, Koszalinianie zyskają doskonały skrót, pozwalający ominąć korki na ulicy Szczecińskiej.

Opis projektu

Projekt zlokalizowany jest na działce nr 25/48 obręb 7. Obecnie działka ta jest niezagospodarowana i stanowi wyjeżdżony pas drogi gruntowej, z niezliczoną ilością dziur, nierówności i błota.
Projekt polega na ułożeniu jednego rzędu płyt drogowych (Wymiary płyty 300 x 150 x 15 cm.) na odcinku 350 metrów. Technologia ta pozwala na ułożenie płyt na istniejącym podłożu, z płytkim korytowaniem / równaniem, na podsypce z piasku, co powoduje minimalne nakłady.
---
https://www.facebook.com/Droga-Do-Koszalina-102825104910322

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki