projekt nr 13

13. Seniorzy bliżej świata - spotkania ze znanymi ludźmi z Polski


Lokalizacja projektu

Bałtycki Teatr Dramatyczny / Filharmonia Koszalińska / Centrum Kultury 105 (sala mogąca pomieścić minimum 300 osób)

Skrócony opis

Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań ze znanymi ludźmi (ze świata filmu, kultury, nauki, sportu, medycyny itp.) dla osób w wieku 60+. Odbędzie się 10 spotkań w miejscu mogącym pomieścić minimum 300 osób (CK105 / BTD / Filharmonia).

Opis projektu

Projekt zakłada organizację 10 spotkań, średnio raz w miesiącu (w okresie marzec - grudzień 2022). W każdym spotkaniu weźmie udział minimum 300 osób (w zależności od obiektu). Spotkania będą bezpłatne. Zaproszeni goście podzielą się zwoją wiedzą, ciekawostkami, doświadczeniem zawodowym, w jaki sposób doszli do tego kim są dzisiaj. Co spotkało ich na drodze życia i jak osiągnęli sukces. Czy miały znaczenie pieniądze, talent? Jak mówić by nas słuchano, by stawać się szlachetnym i zmieniać otoczenie (środowisko w którym żyjemy). Przykładowe zapraszane osoby (możliwości udziału konkretnych osób będą ustalane na bieżąco przy wdrażaniu projektu): Jan Miodek, Jerzy Bralczyk, Beata Pawlikowska, Wojciech  Cejrowski, Jan Tomaszewski, Jerzy Stuhr, Olga Tokarczuk, Bogusław Wołoszański.
Każde ze spotkań będzie zorganizowane oddzielnie, szeroko promowane, ustalony sposób zapisywania się, zasady przyjmowania zgłoszeń itp.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach