projekt nr 1

1. Zobacz i zostań


Lokalizacja projektu

Przedszkole nr 14
ul. M. Wańkowicza 15
75- 445 Koszalin

Skrócony opis

Stworzenie innowacyjnego, edukacyjnego placu zabaw w ramach organizowanej w ogrodzie przedszkolnym ścieżki edukacyjno- przyrodniczej ze strefą badawczą oraz ścieżką sensoryczną.

Opis projektu

W ramach projektu zamierzamy doposażyć organizowaną ścieżkę edukacyjno- przyrodniczą o ścieżkę obejmującą strefę badawczą oraz ścieżkę sensoryczną. Ścieżka edukacyjno- przyrodnicza będzie składała się z następujących stacji:
- Stacja „Mały tropiciel"- urządzenia Eko- memory,
- Stacja „Ścieżka sensoryczną"- urządzenia Panel sensoryczny i Panel sensoryczny drewniany,
- Stacja badawcza- urządzenia Koło optyczne, Naukowy HEX, Wir wodny, Peryskop.
- Stacja relaksacyjna- urządzenia Rury deszczowe, Eko- kuchnia.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Utrzymanie i konserwacja urządzeń 3 000 zł