projekt nr 3

3. ,,Kompleksowa rewitalizacja zieleni oraz części rekreacyjnych deptaka przy ul. Dworcowej w Koszalinie”


Lokalizacja projektu

ul. Dworcowa

Opis projektu

Rewitalizacja deptaka przy ulicy Dworcowej, zagospodarowanie i odświeżenie terenów zielonych, odnowienie murków przy terenach zielonych, dostawienie ławek oraz koszy ulicznych.

Załączniki