projekt nr 1

1. Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i „Nordic Walking”


Opis projektu

Projekt zakłada wytyczenie i zagospodarowanie istniejących ścieżek na Górze Chełmskiej. Ścieżki zostaną w pełni oznakowane. Przewiduje się stworzenie mapy istniejących ścieżek w formie papierowej i elektronicznej.

Opis lokalizacji

Góra Chełmska

Załączniki