projekt nr 1

1. Góra Chełmska – najlepsze miejsce dla rowerów, spacerów i „Nordic Walking”


Lokalizacja projektu

Góra Chełmska

Opis projektu

Projekt zakłada wytyczenie i zagospodarowanie istniejących ścieżek na Górze Chełmskiej.  Ścieżki zostaną w pełni oznakowane. Przewiduje się  stworzenie mapy istniejących ścieżek w formie papierowej i elektronicznej.

Załączniki