projekt nr 2

2. Bezpieczne miasteczko – bezpieczne dzieci


Lokalizacja projektu

Bałtycka 44

Opis projektu

Inwestycja obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej, która pomoże w nauce prawidłowego i bezpiecznego  poruszania się w ruchu drogowym, szczególnie dzieciom w wieku przedszkolnym. Ścieżka zlokalizowana będzie na terenie Przedszkola nr 8 i będzie składać się z jezdni, chodników, miniaturowych znaków drogowych, przejazdu kolejowego i pomostu. Ścieżka dostępna będzie dla wszystkich mieszkańców Koszalina.

Załączniki