projekt nr 6

6. Ścieżka rowerowa


Zdjęcie do projektu Ścieżka rowerowa

Lokalizacja projektu

ul. Franciszkańska i ul. Batalionów Chłopskich

Opis projektu

Wykonanie chodnika i ścieżki rowerowe łączących ul. Franciszkańską z ul. Batalionów Chłopskich z wykorzystaniem kładki nad Dzierżęcinką.

Załączniki