projekt nr 7

7. Piknik Park lub Piknik Skwer – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców


Skrócony opis

Wykonanie Piknik Parku tj. zagospodarowanie skweru trawiastego z ławkami, stołami, grillami, mini placem zabaw oraz toaletą publiczną, opcjonalnie boiskiem do gry w kule.

Opis projektu

Wykonanie Piknik Parku tj. zagospodarowanie skweru trawiastego z ławkami, stołami, grillami, mini placem zabaw oraz toaletą publiczną, opcjonalnie boiskiem do gry w kule.

Stan realizacji: Opracowano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia realizacji zadania, aktualnie przygotowywany jest do ogłoszenia przetarg na realizację zadania, po rozstrzygnięciu i wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Przewidywany czas realizacji to 104 dni od daty podpisania umowy.

Opis realizacji

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2017 roku.

Postęp realizacji

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2017 roku.

Załączniki