projekt nr 2

2. Podożynkowo i sportowo


Zdjęcie do projektu Podożynkowo i sportowo

Opis projektu

Budowa siłowni zewnętrznej z urządzeniami o średnim stopniu trudności, dostosowanych do potrzeb wszystkich pokoleń koszalinian, także osób starszych, montaż ławek i koszy na śmieci.
Stan realizacji: Opracowano projekt budowlany, dokonano zgłoszenia realizacji zadania, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Przewidywany termin realizacji to koniec sierpnia 2017r.

Załączniki