Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzie Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży


Opis projektu

Stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest w Polsce alarmujący. Nie możemy pozostać obojętne na dramaty młodego pokolenia, dlatego proponujemy projekt, który umożliwiłby koszalińskim dzieciom i młodzieży korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologa. Naszym projektem, chcemy włączyć się w ogólnopolską kampanię społeczną, promującą dbanie o siebie i szukanie pomocy u specjalistów.

Lokalizacja projektu, miejsce realizacji projektu

Gmina Miasto Koszalin

Uzasadnienie dla planowanych działań

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powinna być jednym z priorytetów naszego społeczeństwa, ponieważ reagować należy już przy pierwszych objawach kryzysu suicydalnego. Działania wspierające w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży są konieczne, czego dowodem są m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Unaweza.
Według raportu opublikowanego na stronie www.mlodeglowy.pl:
-Młodzi spodziewają się porażki. Stres dnia codziennego przerasta 81,9 % osób.
-Co trzecie dziecko nie ma chęci do życia - 8,8% dzieci w Polsce deklaruje, że podjęło próbę samobójczą (szacunkowo może to być aż 340 tysięcy młodych osób, według GUS w Polsce jest 3 863 630 osób w wieku 10-19 lat, stan z 31.12.2021 r.), a myślało o niej 39,2% uczniów (można szacować, że to nawet 1,5 miliona osób)
-Prawie 70% badanych, nigdy nie korzystało ze wsparcia psychologa w szkole i poza szkołą.
-Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę a, co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły.
-Co szóste dziecko się okalecza (16%), a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania - kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40% ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci.
Naszym projektem chcemy poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży w Koszalinie, poprzez umożliwienie im szybkiego  dostępu do  specjalistycznej pomocy psychologicznej, gdy zachodzi taka potrzeba. W ten sposób chcemy zapobiegać problemom psychicznym u młodych mieszkańców naszego miasta, chronić ich zdrowie psychiczne oraz wspierać ich rodziców w kryzysowej sytuacji.
Widzimy również potrzebę edukacji społecznej i promowania zdrowia psychicznego poprzez kampanie informacyjne, uświadamianie społeczeństwa, że korzystanie z pomocy psychologa nie jest tematem tabu.

Odbiorcy projektu

Projektem zostaną objęte dzieci i młodzież (mieszkańcy Koszalina) w wieku 10-20 lat.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Poczujesz się lepiej - bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży