projekt nr 1

1. Park na bunkrach


Zdjęcie do projektu Park na bunkrach

Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest na terenach zielonych, na terenie których znajdują się podziemne ukrycia ochronne. Po obu stronach przebiegają jednokierunkowe jezdnie ul. Rybackiej

Skrócony opis

Park "na bunkrach" to miejsce spotkań i odpoczynku mieszkańców Osiedla "Morskie" w Koszalinie. Tu wypoczną rodzice z małymi dziećmi, osoby dorosłe i nieco starsze. Park wkomponowany w istniejącą zieleń z elementami historii Koszalina (w samym parku znajdują się 3 wejścia do podziemnych ukryć ochronnych). Można będzie posiedzieć na ławkach, lub pospacerować alejką wzdłuż starego drzewostanu.

Opis projektu

Koncepcja parku polega na poprowadzeniu alejki żwirowej wzdłuż osi Pn-Pd (jak na szkicu). Po obu stronach proponuje się wybudować schody z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych o szerokości 2,5 metra i długości ok. 4 metrów z każdej strony. W tym celu należy wykorzystać istniejące schody od strony wschodniej. Schody będą się ze sobą łączyły alejką żwirową o szerokości ok. 2,5 metra. Prostopadle do tej alejki proponuję wybudować główną aleję spacerową o szerokości ok. 4 metrów i długości ok. 50 metrów zakończonej okrągłym placem o średnicy ok. 8 metrów również z nawierzchnią żwirową. Po obu stronach proponuję umieścić naprzemiennie 4 zespoły odpoczynkowe składające się z dwóch masywnych ławek parkowych, pomiędzy którymi będzie się znajdował kosz na śmiecie. Dokładny przebieg alejek spacerowych i lokalizację ławek i koszy na śmiecie trzeba będzie uzgodnić z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Proponowane roboty budowlane nie będą mocno ingerowały w głąb terenu - przewidywana głębokość robót ziemnych i instalowanych obiektów małej architektury nie powinna przekroczyć 30 cm, więc nie naruszy konstrukcji ukryć ochronnych ani też znacząco nie zwiększy obciążenia.

Załączniki