projekt nr 2

2. Budowa miejsc postojowych przy ul. W. Doroszewskiego


Lokalizacja projektu

ul. W. Doroszewskiego

Skrócony opis

Wykonanie zatoczek parkingowych przy ulicy W. Doroszewskiego. Dokumentacja projektu została już opracowana i jest w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

Opis projektu

Wykonanie zatoczek parkingowych przy ulicy W. Doroszewskiego. Dokumentacja projektu została już opracowana i jest w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.