projekt nr 30

30. Włącz Małego Mistrza - mój pierwszy trening z Wilkami


Lokalizacja projektu

Koszalin - teren gminy i miasta.
Zajęcia prowadzone będą na sali sportowej Gimnazjum nr 6 przy ul. Stanisława Dąbka 1.

Skrócony opis

Wyobraź sobie, że Twoje Dziecko na dużej sali gimnastycznej, razem z rówieśnikami, pod opieką wykwalifikowanych trenerów, w rytm muzyki, z uśmiechem i zapałem przeżywa swój pierwszy trening piłki siatkowej. Wspólne gry i zabawy z piłkami to pierwszy kontakt z jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych.
A teraz wyobraź sobie, że ten najważniejszy trening odbywasz razem ze swoim dzieckiem!

Opis projektu

Włącz Małego Mistrza jest autorskim programem szkoleniowym stworzonym przez trenerów Klubu Sportowego Wilki Koszalin. Idea i struktura programu narodziła się z dotychczasowych bogatych doświadczeń, które były udziałem naszych szkoleniowców w przeszłości. Podobne zajęcia, cieszące się ogromną popularnością, prowadzone były na terenie Polski. Dzisiaj ta inicjatywa dociera do regionu koszalińskiego.
Projekt Włącz Małego Mistrza jest programem, który zakłada przeprowadzenie kilkudziesięciu otwartych treningów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Programy szkolenia siatkarzy nie docierają na ogół do tak młodych adeptów i potencjalnych przyszłych Mistrzów. Chcemy zatem, aby dzieci z terenu gminy Koszalin już od najmłodszych lat poznawały tajniki gier zespołowych, zasad fair play, współpracy i tolerancji na boisku. Oczywiście zajęcia nie zakładają intensywnej pracy treningowej. Program skupia się na poznaniu zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialnej zabawy, kreatywności i pomysłowości w trakcie wykonywania ćwiczeń, w tym wspólnego, zespołowego rozwiązywania zadań.
Elementem, który w znaczny sposób wyróżnia projekt, jest udział rodziców i opiekunów w pierwszym profesjonalnym treningu ich dzieci. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że duża sala, profesjonalne piłki, trenerzy, urządzenia i elementy treningowe, w tym rozstawiona na środku boiska siatka są dla najmłodszych dzieci ogromnym przeżyciem. Dlatego tak bardzo istotna jest rola rodziców. Warto zaznaczyć, że do projektu zaprosiliśmy i będziemy zapraszać profesjonalnych zawodników związanych z różnymi dyscyplinami sportowymi, co jeszcze bardziej będzie uatrakcyjniało prowadzone zajęcia.
Czas kampanii Włącz Małego Mistrza przewidziany jest na okres całego 2018 roku oraz będzie kontynuowany w latach kolejnych. W ramach projektu planujemy przeprowadzić około 20-30 spotkań w formie zajęć edukacyjno-sportowych. Dzieci wspólnie z rodzicami i opiekunami będą uczestnikami rozgrzewki oraz zajęć głównych na zasadach zabaw ruchowych oraz uproszczonych gier. Uczestnictwo rodziców wzmocni poczucie bezpieczeństwa, integracji oraz świadomości sportowej u najmłodszych oraz ich opiekunów. Drugim etapem zajęć będą mini szkolenia w formie pogadanek na temat zasad zdrowego odżywiania, prozdrowotnych nawyków oraz współpracy w grupie. Część sportową przeprowadzą wykwalifikowani trenerzy, praktycy szkolenia najmłodszych, natomiast część teoretyczna zajęć odbędzie się w ramach współpracy Stowarzyszenia z dietetykiem, psychologiem sportu oraz fizjoterapeutami i lekarzem sportowym.
Aspekty techniczne. Środki pozyskane w ramach budżetu zostaną wykorzystane na wynajem sali sportowej, zakup niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia sprzętu sportowego, w tym dziecięcych piłek i urządzeń szkoleniowych. Częściowo pokryją koszty organizacyjne: promocję i marketing, nabór placówek oświatowych, wynagrodzenie instruktorów oraz zakup poczęstunku (napojów, owoców). Ważnym elementem będzie pamiątkowy medal, dyplom i Pierwsza Koszulka Treningowa z podpisem trenerów i zaproszonych gości - sportowców. Projekt swoim zasięgiem obejmie ok. 1200-1500 dzieci z koszalińskich przedszkoli i szkół oraz dodatkowo ich rodziców i nauczycieli. Koszalin jeszcze tego nie doświadczył.
Wsparcie tego Projektu to nie tylko wsparcie pojedynczej inicjatywy. To przede wszystkim wsparcie naszej osobistej świadomości i odpowiedzialności za rozwój i zdrowie najmłodszego pokolenia. Miejmy w tym swój udział!

Załączniki