projekt nr 14

14. Osiedlowy park rekreacyjno - wypoczynkowy. Budowa chodnika i drogi dla rowerów od ul. Holenderskiej do ulicy Włoskiej


Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową umożliwiającego dojście mieszkańcom od ulicy Holenderskiej do nowo wybudowanego placu rekreacyjno - sportowego przylegającego od wschodniej strony do boiska Orlik. Element ten stanowić będzie jednocześnie fragment planowanego parku osiedlowego, którego realizacja planowana jest w najbliższym czasie. W miarę możliwości finansowych projekt może zawierać różne nasadzenia w postaci drzew oraz krzewów, a także rekultywację gruntu i posianie trawy.

Opis lokalizacji

teren od ul. Holenderskiej wzdłuż boiska Orlik do wejścia na plac rekreacyjno - sportowy od ul. Hiszpańskiej, do ul. Włoskiej