projekt nr 16

16. Czyste Osiedle


Lokalizacja projektu

tereny Osiedla Jedliny

Skrócony opis

Powstanie nowych ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. W projekcie chodzi o poprawę estetyki osiedla i poprawienie oraz zachęcenie mieszkańców o dbanie o estetykę osiedla.

Opis projektu

Powstanie nowych ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery. W projekcie chodzi o poprawę estetyki osiedla i poprawienie oraz zachęcenie mieszkańców o dbanie o estetykę osiedla.