projekt nr 6

6. Gwardia - sportowa duma miasta


Skrócony opis

Projekt zakłada przygotowanie muralu dotyczącego Klubu Sportowego Gwardia Koszalin, nawiązujących do historii, tradycji i promocji klubu. W związku ze sportowym sukcesem osiągniętym w tym roku (awansem do rozgrywek II ligi) piłkarskiej warto promować klub oraz sportowy tryb życia.

Opis projektu

Założeniem projektu jest przygotowanie muralu związananego z Gwardią Koszalin, która osiągnęła w tym roku sportowy sukces i awansowała do piłkarskich rozgrywek na szczeblu centralnym (II liga).
Zostałby zrealizowany przez koszalińskich artystów, którzy zajmują się przygotowywaniem murali. Podkreślić trzeba również fakt, iż w nowoczesnych miastach stawiać należy na różnorodność dekoracji elewacji budynków. Na koszty wykonania projektu składają się głównie wydatki na zakup farb służących namalowaniu murali.
Gwardia jest najbardziej rozpoznawalnym klubem sportowym pochodzącym z naszego miasta i niewątpliwie wpisała się w jego najnowszą historię. Tegoroczny sukces stanowi dla miasta znakomitą okazję do promocji w całej Polsce oraz do odrodzenia Koszalina, jako silnego ośrodka piłkarskiego. Wskazać należy również, iż murale te w założeniu miałyby zachęcać młodzież do uprawniania sportu, trenowania piłki nożnej i poprzez takie oddziaływanie wpływać na promowanie zdrowego stylu życia.
Wnioskodawca zakłada, iż szczegółowa lokalizacja projektu zostanie uzgodniona z władzami miasta albowiem jego charakter pozwala na sporą dowolność i nie wymaga bezdyskusyjnego wskazania miejsca realizacji projektu. Wskazując jedynie przykładowe miejsca, w których mural mogłyby być wykonany warto wspomnieć o ścianie stadionu im. Stanisława Figasa (pod trybunami od strony ul. Orląt Lwowskich), ścianach szczytowych budynków mieszkalnych, czy ciągów garaży znajdujących się w naszym mieście lub ekranach dźwiękochłonnych znajdujących się przy tzw. ringu miejskim.
W załączeniu dwa przykładowe projekty murali.

Załączniki