projekt nr 11

11. kwieć się - miejski ogród - murale w centrum miasta


Lokalizacja projektu

Obręb 21

Skrócony opis

Wielki mural na koszalińskim bloku w sąsiedztwie ratusza i katedry. Malunki przedstawiające ulubione polskie rośliny mieszkańców osiedla. Mural ma być integralną częścią podwórka, na którym powstaje Ogród Społeczny.

Opis projektu

Przeprowadzona zostanie ankieta  z mieszkańcami, na jej podstawie wybierzemy kilka gatunków polskich kwiatów i roślin, które zostaną namalowane na wewnętrznych ścianach bloków, w których mieszkają ankietowani. Po wybraniu konkretnych roślin zostanie przygotowany projekt, według którego nastąpią prace na podnośniku lub rusztowaniu i malowanie murali. Praca artystów zaangażowanych do pracy przy muralu byłaby połączona z piknikiem zorganizowanym przez mieszkańców osiedla oraz występem muzycznym umilającym czas wszystkim chętnym do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Chcemy skondensować kilka różnych działań na tym podwórku. Oprócz projektu z budżetu obywatelskiego powstaje tam Ogród Społeczny, w którym oprócz uprawy roślin mają być prowadzone różnego rodzaju wydarzenia jak koncerty, warsztaty, eventy sportowe czy rekreacyjne. Pragniemy propagować aktywną postawę wśród mieszkańców miasta. Na przykładzie jednego kwartału w centrum miasta zainspirować innych mieszkańców Koszalina do podobnych inicjatyw. W razie potrzeby służyć im pomocą w osiąganiu podobnych celów na bazie naszego doświadczenia.

Wykonanie muralu podniosłoby rangę miejsca. Uatrakcyjniło centrum miasta. Zwracało uwagę na miejsce, które ma aspirację stać się przykładem dla innych osiedli.