projekt nr 7

7. Historia na kółkach - cykl mobilnych zajęć o historii naszego miasta dla każdego Koszalinianina


Lokalizacja projektu

Rynek Staromiejski, Wodna Dolina, park im. Książąt Pomorskich, plac Polonii, plac Teatralny, Góra Chełmska, szkoły, instytucje na terenie Koszalina, ogólnodostępne tereny miejskie

Skrócony opis

Historia jest fascynująca! Zapraszamy wszystkim mieszkańców do udziału w multimedialnych prelekcjach, warsztatach, pokazach filmowych na temat postaci i obiektów ważnych dla rozwoju Koszalina. Wspólnie ustalmy, jaki wpływ ma przeszłość i historia na nasze współczesne życie, przekonajmy się, ile fascynujących postaci maszerowało przed nami ulicami Koszalina.

Opis projektu

Projekt ma na celu przybliżenie koszalinianom historii miasta za pomocą nowoczesnych form edukacyjnych połączonych z rozrywką. Na cykl edukacyjny będą składać się prelekcje, pokazy multimedialne i warsztaty na temat postaci i miejsc ważnych dla rozwoju Koszalina realizowane przez członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prelekcje mają uzyskać formę atrakcyjnych spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy będą brali udział w grach miejskich, zabawach i konkursach. Przewidujemy cykl regularnych spotkań „pod chmurką” z wykorzystaniem ogólnodostępnych terenów miejskich z użyciem ekranu plenerowego i mobilnego nagłośnienia. Spotkania będą przeznaczone przede wszystkim dla otwartej publiczności, ale dopuszczamy też możliwość udziału grup zorganizowanych, np. szkół, świetlic, klubów osiedlowych. Każde spotkanie będzie dotyczyło innej postaci lub miejsca ważnych dla rozwoju miasta wraz z omówieniem kontekstu społecznego. Do każdej prelekcji przygotowane zostaną broszury informacyjne na temat konkretnej postaci historycznej oraz omawianego obiektu z ciekawymi informacjami, rysami biograficznymi, anegdotami oraz zadaniami dla uczestników prelekcji. Zakup mobilnego ekranu, nagłośnienia oraz rzutnika pozwoli Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich na długoterminową realizację projektu oraz stałe urozmaicanie oferty edukacyjnej poprzez tworzenie nowych prelekcji zgodnie z obchodami ważnych lokalnie i państwowo świąt, rocznic i uroczystości historycznych, a także na urozmaicanie uroczystości i imprez miejskich. Projekt może stać się przyczynkiem do zgłębiania wiedzy w formie lekkiej, nowoczesnej i popularyzatorskiej, dzięki czemu szerokie grono mieszkańców miasta będzie miało szansę polubić Koszalin od nowa.