projekt nr 11

11. Koszalin to my! - autorska publikacja o Koszalinie stworzona przez mieszkańców


Lokalizacja projektu

Instytucje miejskie, Urząd Miejski, Staromiejska Trasa Turystyczna

Skrócony opis

Nic o nas bez nas, jak mawia sentencja - zapraszamy do udziału w cyklu edukacyjnym, którego celem jest stworzenie książki o Koszalinie widzianym oczami mieszkańców. Proponujemy udział w serii prelekcji, wycieczek i warsztatów graficznych oraz redaktorskich, które pomogą nam w stworzeniu książki obrazującej wpływ, jaki ma historia na nasze współczesne życie.

Opis projektu

Projekt zakłada wieloaspektowe działania promujące wiedzę na temat historii lokalnej. Na jego realizację będzie składać się cykl prelekcji na temat historii Koszalina przeprowadzony przez członków koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Prelekcje będą odbywać się cyklicznie dla otwartej publiczności na terenie instytucji miejskich - w Urzędzie Miasta, w Cityboxie, w Muzeum, bibliotece, CK105 oraz w innych instytucjach, które wyrażą chęć współpracy. Następnie zaprosimy wszystkich do wzięcia udziału w pieszych wycieczkach po Koszalinie zgodnie ze Staromiejską Trasą Turystyczną, gdzie szczegółowo omówimy historię odwiedzanych obiektów zabytkowych, a uczestnicy wykonają własne zdjęcia obiektów, aby następnie we współpracy z grafikiem i redaktorem stworzyć autorską publikację na temat tego, jaki wpływ ma historia na współczesne życie mieszkańców Koszalina. Grupy ochotników we współpracy z redaktorami mieliby stworzyć koncepcję publikacji zawierającej autorskie teksty, ankiety, wywiady oraz współczesne zdjęcia. Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły realizujące poszczególne rozdziały publikacji. Każda grupa pracowałaby w systemie – prelekcja o historii miasta, wycieczka piesza, warsztaty z grafikiem, warsztaty z redaktorem, wyjście do drukarni realizującej druk wydawnictwa. Efektem projektu będzie powstanie publikacji, która zostanie stworzona przez mieszkańców od podstaw, angażując grupę docelową artystycznie i literacko. Gotowa publikacja będzie miała służyć promocji miasta, stanowiąc wspaniały darmowy upominek dla instytucji miejskich, szkół, mieszkańców oraz turystów odwiedzających Koszalin. Stworzenie publikacji od podstaw da wszystkim chętnym możliwość zabrania głosu w sprawach ważnych, a także możliwość wyrażenia swoich opinii w formie literackiej, dziennikarskiej i artystycznej. Projekt ma na celu wieloaspektowe zaangażowanie mieszkańców w działalność promocyjną, regionalną oraz edukacyjną.