projekt nr 21

21. Rozwój sportu przy SP 10


Lokalizacja projektu

Chopina 42

Skrócony opis

Projekt zakłada rozwój infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej nr 10 w Koszalinie, który ma być udostępniony dla całej społeczności Koszalina.

Opis projektu

Projekt zakłada rozwój infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej nr 10 w Koszalinie, który ma być udostępniony dla całej społeczności Koszalina.

Główne założenia:

- budowa 3-torowej bieżni sportowej 200m o nawierzchni poliuretanowej natryskowej

- wewnątrz bieżni boisko do gry w piłkę ręczną z trawy syntetycznej niskiej

- piłkochwyty wysokości 4m na końcach bramek z siatki polipropylenowej 2x20mb

- chodniki i dojścia o nawierzchni z kostki brukowej około 200-300m2

- zagospodarowanie terenu - zieleń – około 500m2

Załączniki