projekt nr 23

23. System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na Górze Chełmskiej.


Zdjęcie do projektu System zrównoważonych rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track na Górze Chełmskiej.

Lokalizacja projektu

Tereny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Karnieszewice,  w granicach administracyjnych Koszalina, należące do obrębów: 32, 34, 35; położone pomiędzy ulicami Gdańską i Słupską.

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track. Single Tracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, odpowiednio z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa systemu zrównoważonych, rekreacyjnych ścieżek rowerowych typu Single Track. Single Tracki to wąskie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowerowe, wijące się pomiędzy drzewami, odpowiednio z bezpiecznie wyprofilowanymi zakrętami, pozwalające przemieszczać się rowerem w bezpośredniej bliskości przyrody. Należy nadmienić, że poruszanie się po „singlach” nie wymaga szczególnych (ponadprzeciętnych) umiejętności jazdy na rowerze oraz potrzeby dysponowania „wypasionym” sprzętem (wystarczy przeciętny rower górski lub trekingowy).  Tak więc, projekt nie jest skierowany wyłącznie do wąskiej grupy rowerzystów „grawitacyjnych” typu Downhill lub Enduro.
   Projekt zakłada budowę około sześciu  kilometrów ścieżek, po „nowym śladzie” zgodnie ze standardami projektowania zrównoważonych tras rowerowych, wypracowanych w Polsce w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.  Ważnym motywem idei Single Tracków jest poszanowanie przyrody. Przy budowie nie ma potrzeby karczowania lasu, dużej  ingerencji w środowisko.  Przewiduje się, że system będzie składał się z „trasy” rozpoczynającej  się w okolicach projektowanego parkingu i prowadzącej do niego drogi od ulicy Słupskiej, zlokalizowanych po wschodniej stronie stadionu na Górze Chełmskiej. Koniec będzie zlokalizowany w okolicy parkingu leśnego pod miejscowością Kłos. Powrót do miejsca "startu", wzdłuż  ulicy Słupskiej, istniejącą asfaltową ścieżką  rowerową (pod górę). Zaproponowany przebieg, w maksymalnym stopniu wykorzystuje walory terenowe, przyrodnicze i krajobrazowe dostępnego obszaru.  Przykładowy przebieg pokazuje mapka z załącznika nr: 4 wraz z opisem w załączniku nr: 5. Dokładny przebieg trasy będzie wiadomy po wykonaniu prac projektowych w terenie przez projektanta, przy uwzględnieniu rzeźby terenu, przebiegu istniejących dróg leśnych i innej istniejącej, bądź projektowanej infrastruktury.  Szczegóły dotyczące standardów planowania i budowy Single Tracków dostępne w załącznikach do projektu.

Załączniki