projekt nr 34

34. ZAPRASZAMY NA MIEJSKA LEŻANKĘ - społecznie, bezpiecznie


Lokalizacja projektu

róg ul.Sportowej i ul.J.Pilsudskiego dz.nr.73 obreb 19 - teren parkowy

Skrócony opis

Celem projektu jest ożywienie zaniedbanej przestrzeni parkowej i przywrócenie jej funkcji społecznej, stworzenie przyjaznego , bezpiecznego i estetycznego miejsca które otrzyma szansę na "drugie życie." Miejska Leżanka"  to system podestów pełniących funkcje ławek i leżanek z możliwością korzystania z wi-fi. Miejsce  które odwiedzać będą  studenci, uczniowie , emeryci, a także rodzice z dziećmi .

Opis projektu

Głównym elementem projektowanej przestrzeni będzie system podestów oraz trapu komunikacyjnego wykonane z deski kompozytowej ( duża wytrzymałość na warunki atmosferyczne ) Podesty będą miały funkcję rekreacyjną ( Miejska Leżanka) . Umieszczone zostaną w centralnej części parku i "zaopatrzone" w wi-fi oraz możliwość zasilenia laptopa .
Oś parku stanowić będą : stary gazon na kwiaty, podesty, dereń pagodowy (element zieleni w podestach) oraz fontanna.
Planuje się przycięcie i uformowanie cisów rosnących wzdłuż krótszych boków parku oraz uzupełnienie roślinności roślinami : wysokimi, średniowysokimi oraz okrywowymi. W miejscu spróchniałych pni drzew (  wzdłuż ul.J.Piłsudskiego) projektujemy stalowe trejaże po których wspinać się będą rosnące już i obficie kwitnące pnącza.
Przewidujemy wymianę zniszczonych obrzeży trawnika oraz naprawę zniszczonych schodów i ogrodzenia.  Celem podkreślenia walorów estetycznych parku oraz poprawienia bezpieczeństwa użytkownika wprowadzamy oświetlenie w postaci lamp o zróżnicowanej wysokości i formie.
Całość parku będzie monitorowana .
Park jest zapomnianą przestrzenią wewnątrzmiejską . Naszym celem jest jej uspołecznienie  i przywrócenie mieszkańcom miasta.
Chcemy spowodować aby zaczął żyć i został miejscem do , którego z przyjemnością można pójść poczytać, pouczyć się lub porozmawiać.