projekt nr 57

57. NAJPIĘKNIEJSZA ULICA - podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego


Skrócony opis

Projekt zazielenienia ulicy Wyspiańskiego z prezentacją na planszach reprodukcji widoków ulicy z okresu jej świetności.
Unikalny charakter tego miejsca tworzą doskonale zachowane kamienice powstałe na początku ubiegłego stulecia. Realizacja
ma na celuupiększe miejsca ku radości mieszkańców ulicy, miasta, nie zapominając o turystach i młodzieży,
dla której będzie to lekcja historii i estetyki.

Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych ulicy St. Wyspiańskiego w nawiązaniu do historii ulicy.
Projektuje się nowe nasadzenia, obejmujące wprowadzenie, na istniejącym chodniku, dwunastu drzewek dekoracyjnych
wzdłuż południowej elewacji ulicy. Niskopienny GŁÓG DWUSZYJKOWY odmiany "Paul's Scarlet" szczepiony na wysokości 200 cm
- to drzewo o luźnej koronie, nie przekraczające 300 - 350 cm wysokości. Nasadzenia nie przesłonią światła mieszkańcom,
nie zacienią mieszkań, są odporne  na miejskie zanieczyszczenia, intensywne słońce i suchą glebę. Głóg posiada drobne liście i kwiaty
obficie kwitnące w maju/czerwcu, to podnosi jego walory dekoracyjne. Drzewka zostaną "opakowane" w metalowe osłony,
chroniące przed uszkodzeniem, a w poziomie chodnika, grunt zostanie osłonięty stalową kratą. Dodatkowo wzdłuż ulicy zostaną
rozstawione kosze na śmieci ( 6 szt.) utrzymane w stylistyce obudowy drzewek.
Drugim, równie ważnym elementem projektu, jest zamontowanie w płycie chodnika, wykonanych ze stali, tablic z wydrukowanymi
powiększeniami widoków  ulicy z okresu jej świetności przypadający na okres Pierwszej Wojny Światowej. Usytuowanie tablic
odpowiadać ma miejscom, w których wykonane zostały zdjęcia, przedstawione na pocztówkach.