projekt nr 12

12. Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1-go Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4


Zdjęcie do projektu Rewitalizacja Podwórka przy ul. 1-go Maja 1-3, Zwycięstwa 90-92, Słowackiego 2-4

Skrócony opis

Rewitalizacja placu stanowiącego podwórko wewnątrz Osiedla.

Opis projektu

Projekt obejmuje rewitalizację placu stanowiącego podwórko wewnątrz Osiedla. W ramach projektu wykonane zostaną ciągi komunikacyjne, uporządkowane zostaną nasadzenia drzew i krzewów oraz nasadzanie nowych. Wykonane zostaną prace porządkowe na istniejącym trawniku oraz dosiany nowy. Wstawione zostaną ławeczki, kosze na śmieci oraz oświetlenie i elementy małej architektury. Wykonane zostanie ogrodzenie wokół istniejącego śmietnika.