projekt nr 31

31. Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Wańkowicza 9-9 b


Lokalizacja projektu

ul. Wańkowicza 9-9b, Działka 21/86, obręb 16

Opis projektu

Celem zadania jest utworzenie dodatkowych miejsc postojowych co przyczyni się do usprawnienia komunikacji na odcinku drogi wewnętrznej do budynków mieszkalnych. Zamierzenie składa się z opracowania dokumentacji technicznej i budowy 11 miejsc postojowych w tym jednego dla osób niepełnosprawnych (5 równoległych i 6 prostopadłych do jezdni)