projekt nr 66

66. Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów"


Zdjęcie do projektu Sport i rekreacja w "Dolinie Dwóch Stawów"

Lokalizacja projektu

Dolina dwóch stawów ul. Prosta

Skrócony opis

Miejsce rekreacji i wypoczynku dla rodzin zamieszkałych na Osiedlu "Bukowe".

Opis projektu

Projekt ma zawierać miejsce rekreacji i wypoczynku dla rodzin zamieszkałych na Osiedlu "Bukowe". Jest to miejsce częściowo już zagospodarowane. Na terenie doliny znajdują się dwa stawy, rosną piękne stare drzewa, wydzielono miejsca spacerowe, ustawiono ławeczki. Cały teren jest oświetlony i przygotowany technicznie do organizowania imprez osiedlowych. w nie zagospodarowanej części proponujemy zorganizowanie miejsca w postaci ustawienia minisiłowni dla młodzieży i placu zabaw, z którego korzystałyby dzieci wraz z całymi rodzinami. Proponujemy także zainstalowanie murowanego grilla oraz kilku ławek.

Załączniki