projekt nr 3

3. Chodniki, ławki, kosze na śmieci


Lokalizacja projektu

Chodnik przy Zespole Szkół nr 13, Gimnazjum nr 5Koszalin, ul. Franciszkańskiej 102, Ławki i kosze na śmieci - ul. Franciszkańska i ul. Bosmańska przy szkole na terenach zielonych.  

Skrócony opis

chodniki, ławki, kosze na śmieci

Opis projektu

Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 polegający na wymianie:
- nawierzchni na kostkę betonową gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw 0-31,5 mm i warstwie odsączającej.
- wymianie krawężników betonowych oddzielających chodnik od części jezdnej.Łączna powierzchnia chodnika 300m2
Ławki i kosze na śmieci usytuowane są wzdłuż ogrodzenia szt.2 na terenach zielonych przy szkole na ul. Bosmańskiej oraz przy ogrodzeniu szkoły na terenach zielonych (trawniki) przy remontowanym chodniku szt. 1.