projekt nr 14

14. "Męska sprawa"


Lokalizacja projektu

Koszalin

Skrócony opis

Wykonanie badań profilaktycznych wśród grupy mężczyzn po 40 roku życia.

Opis projektu

W związku z pogłębiającymi się problemai chorób raka prostaty w ramach projektu proponujemy wykonanie badań profilaktycznych wśród grupy mężczyzn po 40 roku życia. Badania maja obejmować grupę ok. 1000 mężczyzn.
Ramach badań zostanie przeprowadzone : USG pęcherza, jąder, badanie prostaty oraz badanie markera PSA. Badania powinny odbyć w okresie wrzesień - grudzień , w czasie gdy trwa ogólnopolska akcja „Mowember „ popularyzująca właśnie tego typu badania.