projekt nr 9

9. Jaśniejszy Koszalin


Lokalizacja projektu

Łącznik pomiędzy ulicami H. Sawickiej i Orląt Lwowskich - Kopernika.

Skrócony opis

Projekt dotyczy instalacji lamp oświetleniowych.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest także oświetlenie łącznika pomiędzy ulicami H. Sawickiej i Orląt Lwowskich, pomiędzy przedszkolem a szkołą budowlaną.