projekt nr 26

26. Utwardzenie drogi gruntowej - ul. Malinowa 9 na odcinku od ul. Borówkowej do ul. Truskawkowej - 110 mb.


Lokalizacja projektu

Dzielnica Dzierżęcino ulica Malinowa

Skrócony opis

Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej ul. Malinowa na odcinku od Borówkowej do ul. Truskawkowej

Opis projektu

Proponujemy wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej ul. Malinowa na odcinku od Borówkowej do ul. Truskawkowej jest to 110 mb. Od ul. Truskawkowej do ul. Lubiatowskiej droga została utwardzona na koszt własny mieszkańców ulicy Truskawkowej zaś od ulicy Borówkowej do lasu na koszt własny mieszkańców posesji ul. Malinowa 16. Ponadto na odcinku utwardzenie należy wykonać rów na wody długości 110 mb po jednej stronie drogi po drugiej zaś wyciąć krzaki żarnowca i wysokie trawy, aby umożliwić ruch pieszych. Na tym odcinku droga ma 3m szerokości jest zagłębiona i przy dużym natężeniu ruchu samochodowego, ruch pieszy  jest niemożliwy.