projekt nr 32

32. Zabawa bez barier


Lokalizacja projektu

Montaż urządzeń na terenie placu zabaw Wulkan

Opis projektu

Projekt polega na rozszerzeniu funkcjonalności i dostosowaniu istniejących miejskich placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez instalację odpowiednich urządzeń oraz likwidację barier architektonicznych, wzorem integracyjnych placów zabaw z Białegostoku i Przemyśla. Pilotażowo, w celu ocenienia skutków inwestycji, planuje się wykonanie tych inwestycji tylko na placu zabaw im. Jacka i Agatki.