projekt nr 84

84. Radosne dzieciństwo na osiedlu Rokosowo - Hallera - budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców oś. Hallera


Skrócony opis

Budowa placu zabaw dla młodszych mieszkańców oś. Hallera.

Opis projektu

W ramach projektu na terenie zielonym, oznaczonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 45 ZP (zieleń urządzona), zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia z piasku, na której zostaną posadowione urządzenia placu zabaw takie jak: "statek piratów" (symbol BUGLO nr 8001); "klatka" (symbol BUGLO nr 8002) oraz huśtawka (symbol BUGLO nr 8003). Oprócz tego na placu zostaną zamontowane 4 ławki drewniane. Urządzenia na placu zostaną zamontowane z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa, które wynoszą dla pierwszej zabawki 23 m2; dla drugiej zabawki 22 m2; dla trzeciej zabawki 50 m2. Łączna powierzchnia stref bezpieczeństwa powinna wynosić ok. 95 m2. Stąd też przyjmuje się, że powierzchnia całkowita placu powinna wynosić min. 160 m2. Powierzchnia placu zmieści się na powierzchni wskazanej działki. Wykonanie placu (nawierzchni piaskowej) będzie wymagała podjęcia prac ziemnych związanych z niwelacją terenu.